shape shape shape shape

Politika privatnosti

 

 

 • Uvod

 

Ovom politikom privatnosti određujemo načine na koje Golux IT Education doo Beograd-Zemun (u daljem tekstu: GOLUX) može da prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti. 

Želja nam je da Vam kroz ovu politiku privatnosti objasnimo u koje svrhe koristimo podatke koje kao korisnik ostavljate na našem veb-sajtu i kako obezbeđujemo sigurnost ostavljenih podataka.

Time što posećujete naš veb-sajt ili neku od naših stranica na društvenim mrežama, prijavljujete se za neku od naših obuka, sarađujete sa nama, prijavljujete se za naše usluge ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, pristajete na to da mi možemo da prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. 

 

 • Podaci koje prikupljamo

 

Mi prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti koje ste nam Vi dali prilikom prijave za naše usluge, koje smo prikupili preko trećih lica sa kojima sarađujemo, kao i one podatke koji su javno dostupni.

Prilikom prijave za naše usluge od Vas prikupljamo sledeće podatke: 

 • Ime i prezime
 • Adresu prebivališta/boravišta
 • Jmbg 
 • E-mail adresu
 • Broj telefona

 

 

 • Ciljevi obrade prikupljenih podataka

 

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo u sledeće svrhe:

 • Da personalizujemo Vaše iskustvo na našem veb-sajtu (Vaše informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe)
 • Da poboljšamo našu veb-stranicu (posvećeni smo permanentnom unapređenju ponuda naših veb-stranica na osnovu informacija i povratnih informacija koje primamo od Vas)
 • Za deljenje našim poslovnim partnerima kako bi Vam oni mogli poslati ponude za dobra i usluge koje bi Vas mogle zanimati
 • Da bismo Vam slali promotivne poruke koje se odnose na naše aktivnosti, uključujući i pozivnice za skupove (Napomena: ako u bilo koje vreme želite da se odjavite od primanja budućih e-mail poruka, link za odjavu se nalazi na dnu svake e-mail poruke)
 • Da bismo ispunili naše zakonske obaveze, odnosno postupali u skladu sa pozitivnopravnim propisima
 • Da bismo ponudili radno angažovanje u našoj kompaniji zainteresovanim licima

 

 

 • Maloletni korisnici

 

Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti. 

Za obradu podataka o ličnosti lica koje nije navršilo 15 godina, pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

 

 • Otkrivanje Vaših podataka o ličnosti

 

Naša kompanija se prilikom obrade i protoka podataka o ličnosti u svemu pridržava odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i naših internih propisa.

U skladu sa navedenim pravnim aktima i ciljevima opisanim u prethodnom tekstu, Vaše podatke možemo da otkrijemo našim povezanim kompanijama i našim  poslovnim partnerima, kako bi Vam oni mogli slati ponude za dobra i usluge koje bi Vas mogle zanimati. Naši poslovni partneri su dužni da štite i čuvaju Vaše podatke koje smo mi podelili sa njima.

Ukoliko u nekom trenutku budemo u obavezi da otkrijemo Vaše podatke, na osnovu sudske odluke i u skladu sa zakonom, o tome ćete biti blagovremeno obavešteni, osim ukoliko nalog suda ne sadrži oznaku tajnosti odnosno zabranu obaveštenja korisnika.

 

 • Iznošenje Vaših podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije 

 

Vaše podatke o ličnosti možemo da prenosimo povezanim kompanijama i korisnicima koji se nalaze van teritorije Republike Srbije, u zemljama EU/EEP i izvan EU/EEP. Takve slučajeve prenošenja podataka štite sledeće bezbednosne mere:

 • Zemlje u okviru EU/EEP obezbeđuju adekvatan nivo zaštite primenom Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)
 • Evropska komisija je odlučila da određene treće zemlje obezbeđuju adekvatan nivo zaštite;
 • Korisnika iz SAD obavezuje Štit privatnosti EU-SAD, gde je Evropska komisija utvrdila da takve kompanije obezbeđuju adekvatan nivo zaštite;
 • Evropska komisija, zbog lokalnog zakonodavstva ili međunarodnih obaveza određene zemlje, nije zaključila da dotična zemlja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite.

U takvim slučajevima, učinićemo sve da osiguramo da Vaši podaci o ličnosti dobiju odgovarajući nivo zaštite. To znači da ćemo koristiti Standardne ugovorne klauzule koje je Evropska komisija odobrila za slučajeve prenošenja podataka u zemlje koje nije označila kao zemlje sa dovoljnim nivoom zaštite. Standardne ugovorne klauzule su dostupne na mnogim jezicima na sledećem linku:

http://eur-lex.europa.eu./legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087. 

Za više informacija o tome kako koristimo Standardne ugovorne klauzule, možete da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu office@GOLUX.edu.rs

U ostalim slučajevima, Vaše podatke o ličnosti možemo da prenesemo trećim zemljama samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti.

 

 • Linkovi ka drugim veb-sajtovima

 

Veb-sajt može da sadrži linkove ka veb-sajtovima trećih lica. Mi ih ne kontrolišemo, ne sarađujemo s njima, niti ih prihvatamo i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja nastane korišćenjem ili u vezi sa korišćenjem tih veb-sajtova ili njihovog sadržaja. Linkove ka drugim veb-sajtovima postavljamo samo kao pogodnost za Vas. Preporučujemo Vam da na tim veb-sajtovima pročitate njihove uslove korišćenja i politiku privatnosti.

 

 • Predavanja putem video-konferencijske veze

 

Elearning platforma GOLUX KIDS podrazumeva i periodično održavanje predavanja putem video-konferencijske veze koja omogućava i komunikaciju između polaznika kursa i predavača. Predavanja koja se održavaju na ovaj način mogu da se čuvaju kao video-materijal u svrhu naše interne kontrole kvaliteta. 

 

 • Zaštita i obezbeđenje

 

Obaveštavamo Vas da preduzimamo mere predostrožnosti kako bismo zaštitili Vaše podatke od gubljenja, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere u cilju zaštite informacionih sistema na kojima čuvamo Vaše podatke o ličnosti. 

Naši poslovni partneri se ugovorom obavezuju da štite i čuvaju Vaše podatke koje smo sa njima podelili u gore navedenom cilju.

 

 • Vreme čuvanja

 

Vaše podatke čuvamo samo onoliko koliko je to neophodno da bismo ispunili ciljeve zbog kojih smo ih prikupili i obradili, a koji su izneti u prethodnom tekstu. Kada Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, podatke čuvamo dok imamo Vaš pristanak.

 

 • Kako možete pristupiti informacijama, ispraviti ih ili izbrisati

 

Imate pravo na pristup ličnim podacima koje imamo o Vama, imate pravo da tražite izmenu ili ispravku tih podataka, ili da povučete saglasnost za obradu Vaših podataka.

Možete pristupiti bilo kom od Vaših ličnih podataka koje GOLUX obrađuje, da proverite podatke i izbrišete ili ispravite sve neispravne ili nepotpune podatke. Da biste ovo pravo ostvarili, molimo Vas da pošaljete zahtev GOLUX-u i jasno naznačite šta želite da znate, ispravite ili izbrišete. Ovaj zahtev mora biti potpisan i datiran. GOLUX će izvršiti zahtev u što kraćem roku, o čemu će Vam poslati pisano obaveštenje.

Kada Vaše podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo da opozovete pristanak u svako doba. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koju smo na osnovu pristanka vršili pre opoziva.

Ako smatrate da su Vaši podaci bili pogrešno korišćeni, možete podneti žalbu ili kontaktirati Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

 • Naš kontakt

 

Ako imate dodatnih pitanja ili zabrinutosti u vezi sa ovom politikom privatnosti, molimo Vas kontaktirajte nas na e-mail adresu office@goluxland.edu.rs

 ili redovnom poštom na adresu 

Golux IT Education doo Beograd-Zemun, 

 1. Timočka 11, 11080 Beograd-Zemun