28 Jun
  • Milijana Marković Mišić - R12
  • Jun 28

Orijentacija u prostoru i koordinatni sistem

Kada bismo se zapitali šta je to orijentacija i šta znači orijentisati se svima bi nam na pamet palo po nekoliko odgovora. Prvi u nizu bi bio da je orijentacija snalaženje, zatim bi neko dodao da je orijentacija snalaženje u prostoru oko sebe. Sigurno biste rekli i da je orijentacija određivanje položaja nekog mesta na osnovu strana sveta, Sve što smo naveli i jeste orijentacija. U ovom tekstu pročitajte šta je orijentacija u Scratch-u i kako nam koordinatni sistem pomaže u određivanju položaja likova na pozornici Scratch-a.