shape shape shape shape

Strateški pravci Goluxland-a


T4 revolucija

Nedovoljno je poznato je da smo na početku tehnološke revolucije koja će doneti neslućene promene, iako za nju naše društvo još uvek nije spremno. Naš formalni obrazovni sistem, poznat kao trom i glomazan, takođe je nespreman da brzo odgovori na potrebe društva u bliskoj budućnosti. Iz tog razloga sve svoje resurse ulažemo u razvoj obrazovnih programa koji mogu odgovoriti na ove potrebe.


STEM obrazovanje

Pogled unazad nam dokazuje činjenicu da naše formalno obrazovanje ne dovodi do potrebnog unapređenja naučnih kompetencija učenika, jer insistira na reprodukciji znanja, zapostavljujući njegovu primenu u stvarnom životu. Iz tog razloga partnerstvo kreativnih i inovativnih nastavnika i društveno odgovornih predstavnika IT sektora želi da implementira STEM obrazovanje, koje će osnažiti buduće generacije da divergentno promišljaju i na taj način sa lakoćom rešavaju složene problemske situacije.


Divergentno mišljenje

Koliko puta smo se našli u situaciji da moramo da se snalazimo pomoću štapa i kanapa? Neki ljudi su veoma kreativni u takvoj vrsti snalaženja, a veliki procenat je onih koji su nemoćni, jer nisu u stanju da vide stvari na jedan drugačiji način i da prepoznaju njihovu drugačiju primenu. Divergentni način razmišljanja nam upravo pomaže da imamo sposobnost pronalaženja više različitih rešenja za isti problem u kratkom vremenskom periodu.


Holistički (holisticki) pristup obrazovanju

Obrazovanje Z-generacije prevazilazi ono što nudi postojeća paradigma obrazovanja koja traži od dece pamćenje i skladištenje informacija u cilju dobijanja ocene.

Holistički pristup učenju donosi novu paradigmu obrazovanja u kojoj će deca biti motivisana da istovremeno izučavaju veći broj nastavnih predmeta putem jedne teme. Ovaj pristup uvažava potrebe i sposobnost svakog deteta i pomaže im da razviju sve svoje veštine i izgrade svoje snage.

Holistički (holisticki) pristup obrazovanju