shape shape shape shape

O autoru i osnivaču Goluxland-a


Nikola Golubović je dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva, programer i vlasnik kompanija Golux Technologies d.o.o. i Golux IT Education d.o.o. iz Beograda. Osnivač je onlajn škole u oblasti neformalnog obrazovanja i STEM edukacije, koja se bavi popularizacijom formalnog školskog programa, dodatnom i dopunskom nastavom, ali i pravovremenom pripremom dece i mladih za industriju 4.0.

Oblasti kojima se najviše bavi su osnove programiranja i moderne tehnologije, ali i programa koji obuhvataju sve predmete koje učenici redovno pohađaju u školi. Kada je sa grupom saradnika osnovao onlajn školu Goluxland, jedina želja mu je bila da uradi sve što je potrebno da bi se obrazovanje u našem društvu popularizovalo, unapredilo, poštovalo i dobilo mesto koje zaslužuje.


Vizija, misija, moto

Vizija: Da svaka osoba ima priliku da vidi umetnost u nauci, nauku u umetnosti, nauku i umetnost u prirodi.

Misija: Da deci i mladima prenosi teorijsko znanje i praktične veštine koji su neophodni za Industriju 4.0 i život u novom dobu. Teži da kroz holistički pristup edukaciji insipriše decu i mlade da budu kreativni, solidarni i preduzimljivi.

MOTO: Budi majstor svog zanata! Umetnički, sa verom, stvaraj novu vrednost.

Prijavi se