shape shape shape shape

Goluxland

Goluxland je tim ambicioznih mladih ljudi odlučnih u želji da decu i mlade na vreme pripremi za 4. industrijsku revoluciju. Ova firma je osnovana sa vizijom da izgradi visoko tehnološko društvo u harmoniji sa prirodom, gde svaki pojedinac ima svoju šansu da se ostvari.

Goluxland promoviše STEM obrazovanje, jer smatra da, bez obzira čime se pojedinac bavi, da li prirodnim ili društvenohumanističkim delatnostima, STEM predmeti će mu biti neophodni za uspešno snalaženje na sadašnjem i budućem tržištu rada.

STEM podrazumeva kombinovanje više nastavnih disciplina, a to omogućava lakše usvajanje znanja i dublje razumevanje naučnog procesa. Ono što izdvaja ovaj način obrazovanja je to što se učenju pristupa multidisciplinarno, kombinovanjem elemenata nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike.

Zaposleni u Goluxland-u promovišu STEM, jer je činjenica da on prožima svaki deo našeg života. Nauka je svuda oko nas, tehnologija se neprestano širi u svaki aspekt našeg života. Inženjerstvo se velikim delom sastoji od rešavanja problema, a matematika je u svakom zanimanju, u svakoj aktivnosti, koju radimo u životu.

Nikola Golubović