shape shape shape shape

Holistički pristup obrazovanju

Rukovodeći se činjenicom da se svet razvija velikom brzinom i da su izazovi i problemi, koji se pred savremenog čoveka postavljaju, izuzetno složeni i kompleksni i ne mogu se rešiti iz perspektive jedne discipline, nameće se neophodnost promene paradigme obrazovanja u cilju pripreme učenika za rešavanje problema u savremenom svetu.

HOLISTIČKI PRISTUP UČENJU podrazumeva izučavanje više različitih nastavnih predmeta putem jedne multidisciplinarne teme, gde ne postoje granice između nastavnih sadržaja, nego se oni prepliću i usvajaju kao celina.

Izučavanje jedne nastavne teme putem holistickog pristupa, odnosno pune integracije, može da traje različit vremenski period, od jednog časa, preko jednog dana ili jedne sedmice, pa do jednog ili više meseci, u zavisnosti od složenosti teme i uzrasta učenika.

Ovaj pristup se u našem formalnom obrazovanju retko primenjuje, kako zbog složenosti planiranja i pripremanja, tako i realizacije. Zato vidimo potrebu, ali i obavezu, da putem holistickog pristupa učenju dovedemo do promene paradigme obrazovanja, tako što će svako dete tokom obrazovanja dobiti priliku da razvije svoj pun potencijal.